Home Factsheets (509) G Gescheiden inzamelen bedrijfsafval (Giba)

Gescheiden inzamelen bedrijfsafval (Giba)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:24

Het programma Gescheiden inzamelen van bedrijfsafval (Giba) beschrijft hoe de overheid afvalscheiding bij bedrijven wil stimuleren en verankeren om zo de taakstellingen in verband met hergebruik van verschillende componenten te behalen.

Relevantie
In dit programma staan doelstellingen en methoden voor het gescheiden inzamelen en hergebruiken van verschillende afvalstromen.

Uitwerking
De basis voor afvalscheiding ligt vast in artikel 1.1 lid 2 van de Wet milieubeheer (Wm). In de Wm wordt ook de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen als een middel ter bescherming van het milieu beschouwd.

Doelmatig beheer kan onder meer worden bereikt door afvalstoffen zoveel mogelijk aan de bron te scheiden, ze gescheiden te houden en gescheiden af te geven aan een erkende afvalinzamelaar. Daarmee wordt nuttige toepassing van afval mogelijk in plaats van verbranding ervan of stort.

Als hiermee hetzelfde hergebruikresultaat wordt bereikt, kan in plaats van scheiding aan de bron ook gekozen worden voor nascheiding.

Voor een groot aantal bedrijven is afvalscheiding verplicht gesteld door middel van:

  • Voorschriften in vervangende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's)
  • Voorschriften van de milieuvergunning

In het kader van de MDW-operatie (marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit) is in de herziene AMvB's onder andere de verplichting tot afvalscheiding opgenomen. In de voorschriften van deze AMvB's is uitvoering gegeven aan het programma Giba door het vastleggen van de minimale afvalscheidingsniveaus die bedrijven moeten realiseren.

Uitgangspunt is dat alle bedrijven minimaal moeten scheiden wat redelijkerwijs mogelijk is, ook als dit extra kosten met zich meebrengt. Boven een bepaalde hoeveelheid moet de afvalstroom gescheiden worden ingezameld, onder deze grens is het afhankelijk van de bedrijfssituatie.

Voor vergunningplichtige bedrijven geldt dat het bevoegd gezag op grond van de artikelen 8.11 en 8.12 van de Wm in de vergunning afvalscheidingsvoorschriften kan opnemen.

Vanaf mei 2002 is het GIBA voortgezet in het Landelijk AfvalbeheersPlan (LAP). In het LAP is het Nederlandse afvalscheidingsbeleid beschreven met onder andere doelstellingen, uitgangspunten en verplichtingen over afvalpreventie en afvalscheiding.


Gerelateerde factsheets
Afvalscheiding
Afvalstoffen
Bedrijfsafval
Landelijk Afvalbeheerslan (LAP)
Marktwerking, deregulering, wetgevingskwaliteit (MDW)
Vervangende AMvB's

Link
Rijksoverheid

Laatst aangepast op maandag 14 juli 2014 14:23
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 215 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals