Home Factsheets (509) G Geuronderzoek

Geuronderzoek
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:25

Geuronderzoek geeft inzicht in de geuremissies en de verspreiding en beleving van geur. Het levert tevens een indicatie van de gecumuleerde geurbelasting.

Relevantie
Het uit een geuronderzoek verkregen inzicht in de emissiesituatie van bedrijven geeft de mogelijkheid om maatregelen te treffen om de geuremissies te reduceren.

Uitwerking
Geurhinder is een ernstig probleem dat in Nederland in belangrijke mate veroorzaakt wordt door industrie, wegverkeer en landbouw. Zeker in en om de woning vormt geurhinder een bedreiging voor het welbevinden en de gezondheid van mensen. Concreet: 15% van de bevolking heeft last van geurhinder

Volgens het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) mag ernstige geurhinder in 2010 niet meer voorkomen.

De geurbelasting in een woonomgeving wordt uitgedrukt in geur(immissie)concentratie en het aantal uren per jaar dat deze immissie optreedt, de zogenaamde percentielwaarde.

  • Indien de geurbelasting is berekend op basis van emissiemetingen, wordt de concentratie uitgedrukt in geureenheden per m³ (ge/m³).
  • Indien de basis wordt gevormd door immissiemetingen in het veld, de zogenoemde snuffelploegmetingen, dan wordt de concentratie uitgedrukt in snuffeleenheden per m³ (se/m³).

Geuronderzoek kan bestaan uit de volgende fasen:

  • Inventariserend onderzoek
  • Hinderenquête, ook wel Telefonisch Leefsituatie Onderzoek genoemd
  • Snuffelploegmetingen
  • Klachtenanalyse
  • Dagboekonderzoek

De Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) beoogt luchtverontreiniging als gevolg van industriële activiteiten te verminderen. Volgens deze richtlijn moet in situaties waarin sprake is van geuremissie de hindersystematiek worden toegepast. Dit is een hulpmiddel voor de vergunningverlener om tot een goede afweging van een acceptabele geurhinder te komen. Hierbij staat de redelijkheid van emissie en hinder voorop.


Gerelateerde factsheets
Geurhinder
Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4)
Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR)

Laatst aangepast op maandag 14 juli 2014 14:37
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 176 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals