Home Factsheets (509) G Globally Harmonized System

Globally Harmonized System
Geschreven door Joost   
donderdag 28 januari 2010 15:12

(GHS)

Het Globally Harmonized System (GHS) is een wereldwijd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaareigenschappen. Het systeem is vastgesteld door de Verenigde Naties.

Relevantie
Het GHS is in de Europese Unie geïmplementeerd via de Europese verordening ‘Regulation on Classification, Labelling and Packaging, CLP’ ( Nr. 1272/2008, hierna aangeduid met de EU-GHS). Deze verordening verplicht fabrikanten, importeurs, distributeurs en downstream gebruikers om chemische stoffen en mengsels te evalueren, in te delen en te etiketteren.

Uitwerking
EU-GHS heeft de volgende doelstellingen:

  • Het bepalen van de eigenschappen van chemische stoffen en mengsels, resulterend in een indeling en etikettering
  • Het handhaven van een hoog beschermingsniveau voor volksgezondheid en milieu
  • Het garanderen van het vrije verkeer en bevorderen van de handel in chemische stoffen en mengsels op de Europese markt
  • De harmonisatie van regelgeving
  • Aansluiting bij de mondiale harmonisatie.

De Europese verordening treedt stapsgewijs in werking sinds 20 januari 2009. De inwerkingtreding moet voltooid zijn op 1 juni 2017. De Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG worden op 1 juni 2015 ingetrokken.

Op VN-niveau zijn ook afspraken gemaakt over het transport van chemische stoffen en mengsels. De afspraken voor transport zijn bindend en wereldwijd geharmoniseerd. De VN-GHS criteria zijn verwerkt in het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Het ADR is een overeenkomst tussen Europese landen die het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg regelt. De Nederlandse versie van het ADR is het VLG (Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen).


Gerelateerde factsheets
ADR
Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)

Links
GHS-helpdesk
Senternovem
Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Laatst aangepast op maandag 14 juli 2014 14:42
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 168 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals