Home

Handhaving
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:39

Met de term handhaving doelt men op het toezicht op de naleving van wetgeving (de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de milieuvergunning, de algemene regels et cetera). Handhaving vindt plaats door middel van controle en toepassing van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen.

Relevantie
Door handhaving wordt bereikt dat regels en voorschriften worden nageleefd.

Uitwerking
Het proces van handhaving bestaat uit toezicht, beleid en toepassing van sancties tegen de overtreders van milieuvoorschriften. Er bestaat onderscheid in:

  1. Preventieve handhaving
  2. Repressieve handhaving

Onder preventieve handhaving valt het houden van actief toezicht op de naleving van wet- en regelgeving zonder dat het vermoeden bestaat dat er daadwerkelijk voorschriften zijn overschreden.

Repressieve handhaving is het toepassen van:

  1. Bestuursrechtelijke middelen
  2. Strafrechtelijke middelen
  3. Privaatrechtelijke middelen

Handhavingstaken worden uitgevoerd door toezichthoudende ambtenaren en opsporingsambtenaren. Hun bevoegdheden staan beschreven in zowel de Wet milieubeheer (hoofdstuk 18), de Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 5) als de Wet op de economische delicten (artikelen 18 t/m 26).


Gerelateerde factsheets
Aanwijzing handhaving milieurecht
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Bestuursdwang
Bestuursrechtelijke handhaving
Bijzondere opsporingsambtenaar (BOA)
Milieuwetgeving
Strafrechtelijke handhaving
Wet milieubeheer (Wm)
Wet op de economische delicten (Wed)
Wm-vergunning

Link

Wet Milieubeheer
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals