Home Factsheets (509) K Kosteneffectiviteit

Kosteneffectiviteit
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:57

De kosteneffectiviteit van milieumaatregelen wordt bepaald door de verhouding tussen de kosten die gemaakt moeten worden om een eenheid vervuilende emissie te vermijden en de milieuwinst die deze maatregelen opleveren.

Relevantie
Er is sprake van een hoge mate van kosteneffectiviteit als de kosten per eenheid vermeden milieubelasting (vaak emissie) laag zijn.

Uitwerking
Emissies naar de diverse milieucompartimenten kunnen worden verminderd. Men kan bijvoorbeeld:

 • Een filter op een uitlaat plaatsen
 • Afvalwater zuiveren
 • Schonere brandstoffen aanwenden
 • Afval hergebruiken

Een feit blijft echter dat de kosten hoger zijn naarmate er verdergaand gezuiverd wordt. Dit betekent dat de kosteneffectiviteit af neemt. Een poging om de milieuverontreiniging tot nul terug te brengen zou dus buitengewoon kostbaar zijn, nog los van het feit dat emissiereducerende maatregelen of voorzieningen op hun beurt weer milieubelastend kunnen zijn.

In het milieubeleid wordt vanaf de invoering van het Nationaal Milieubeleidsplan 2 (NMP2) rekening gehouden met de kosteneffectiviteit van maatregelen. In het huidige NMP4 is de kosteneffectiviteit wederom een van de criteria op basis waarvan besluitvorming plaatsvindt.

Bij de vaststelling van overheidsbeleid om milieubelasting te beperken en een selectie te maken in toe te passen maatregelen spelen meerdere criteria een rol:

 • De efficiëntie van de maatregel
 • Het absolute effect van de maatregel
 • De handhaafbaarheid van de maatregel
 • De rechtvaardigheid van de maatregel

Voor de berekening van de kosteneffectiviteit van milieumaatregelen wordt doorgaans voor de bepaling van de milieukosten de Methodiek Milieukosten (VROM, 1998) gehanteerd. In deze methodiek is onder meer beschreven:

 • Welke kosten als milieukosten meetellen
 • Hoe deze kosten vastgesteld moeten worden
 • Wanneer een maatregel verjaard is
 • Hoe de kosten kunnen worden toegerekend aan emissiereducties

Milieukosten kunnen bestaan uit:

 • Investeringen (opstart-, installatie- en transactiekosten)
 • Operationele kosten (energie-, personeels- en verzekeringskosten)

Gerelateerde factsheets
Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Nationaal Milieubeleidsplan 2 (NMP2)
Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4)
Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Links
Milieu en Natuur Planbureau
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 09:06
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 193 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals