Home Factsheets (509) M Milieubeleid, Europees

Milieubeleid, Europees
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:11

Onder Europees milieubeleid verstaan we beleid dat door de Europese Unie (EU) op het gebied van milieubeheer is ontwikkeld.

Relevantie
Voor de ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid is het noodzakelijk dat op Europees niveau eenduidige wetgeving wordt opgesteld. Een belangrijk deel van de Nederlandse milieuwetgeving en uitvoeringsbesluiten is gebaseerd op de Europese regelgeving.

Uitwerking
In 1958 trad het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) in werking. Dit Verdrag had betrekking op de gehele economie van de toenmalige lidstaten.

In het Verdrag is een aantal instellingen aangewezen dat de taken van de Gemeenschap moet vervullen:

 • Het Europees Parlement
 • De Europese Commissie
 • De Raad - voluit: de Raad van ministers
 • Het Hof van Justitie - voluit: het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

De taken zijn als volgt verdeeld:

 • Het Europees Parlement: deelnemen aan besluitvorming en uitoefenen van het enquêterecht
 • De Europese Commissie: beleid uitvoeren en aanbevelingen doen of adviezen geven ten aanzien van de in het Verdrag behandelde onderwerpen
 • De Raad van ministers: het economische beleid coördineren en regelgeving vaststellen
 • Het Hof van Justitie: toezien op de naleving van het recht en toepassing van het EEG-verdrag

Met het van kracht worden van het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU) op 1 november 1993 is ook het EEG-verdrag gewijzigd. Voortaan moet worden gesproken over de Europese Gemeenschap (EG) in plaats van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Hierbij is ook het EEG-verdrag van 1958 gewijzigd in EG-verdrag.

In dit EG-verdrag staan drie vormen van regelgeving beschreven:

 • Verordeningen: deze hebben een rechtstreekse werking in de lidstaten en hoeven daarom niet in nationale wetgeving omgezet te worden
 • Richtlijnen: deze geven opdracht aan de lidstaten tot vertaling in nationale wetgeving en zijn bindend voor de erin opgenomen doelstellingen
 • Beschikkingen: deze hebben geen algemene strekking en zijn volledig bindend voor degene tot wie die beschikking is gericht: afzonderlijke lidstaten of de gehele Gemeenschap

In het huidige artikel 174 van het EG-verdrag is onder meer bepaald dat het beleid van de Europese Unie op milieugebied de volgende doelstellingen nastreeft:

 • Behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu
 • Bescherming van de gezondheid van de mens
 • Behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • Bevordering op internationaal vlak van maatregelen waarmee regionale en mondiale milieuproblemen kunnen worden aangepakt

Sinds 1973 zijn vijf milieuactieprogramma's tot stand gebracht waarin steeds de beleidsplannen voor de volgende 4 à 5 jaar uiteen zijn gezet. Hieruit is af te leiden op welke gebieden richtlijnen en verordeningen verwacht kunnen worden.


Gerelateerde factsheets
Milieubeleid
Milieubeleid internationaal
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)

Link
Europa NU

Literatuur

Teesing, mr. N., Uylenburg, mr. R., Nijenhuis, mr. C.T. Toegang tot het milieurecht. Alphen aan den Rijn: Samsom, 2001

Laatst aangepast op maandag 21 juli 2014 10:19
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 123 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals