Home

Milieubeleid
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:11

Milieubeleid is het beleid dat de overheid opstelt en uitvoert op het gebied van milieubeheer.

Relevantie
Milieubeleid richt zich op de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het fysieke milieu. Daarnaast blijkt een succesvol milieubeleid ook een groot economisch doel te dienen.

Uitwerking
Milieubeleid in het algemeen richt zich op het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het fysieke milieu. Hiermee worden de milieucompartimenten (bodem, water, lucht) en de hierin levende organismen bedoeld. Het milieubeleid krijgt in toenemende mate een internationaal karakter.

De overheid (Europees, nationaal, provinciaal of locaal) stelt het milieubeleid op, hetgeen onder meer inhoudt dat de prioriteiten in het milieubeleid worden vastgesteld.

De afgeleide milieudoelstellingen worden doorgaans geformuleerd in verschillende plannen. Zo is de minister van Infrastructuur en Milieu verplicht om eenmaal per 4 jaar een Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) vast te stellen. In 1989 verscheen het eerste NMP. Ook provincies en gemeenten stellen eigen Milieubeleidsplannen op.

Uitvoering van het vastgestelde milieubeleid gebeurt grotendeels door de overheid, maar gedeeltelijk is de medewerking van anderen vereist. Er zijn instrumenten ontwikkeld om die medewerking (vaak stimuleren of afdwingen) te bewerkstelligen. De instrumenten zijn te onderscheiden in:

  • directe regulering (rechtstreekse voorschriften, vergunning- en ontheffingstelsels)
  • indirecte regulering (financiĆ«le instrumenten zoals subsidies)
  • zelfregulering (voorlichting en educatie)

Gerelateerde factsheets
Bedrijfsinterne milieuzorg (BIM)
Gemeentelijk milieubeleidsplan
Milieubeleid Europees
Milieubeleid internationaal
Milieubeleid nationaal
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)
Provinciaal milieubeleidsplan
Wet milieubeheer (Wm)

Links
Milieu en Natuurcompendium
Milieuloket
Rijksoverheid

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals