Home Factsheets (509) N Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR)

Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:34

De Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) beoogt luchtverontreiniging als gevolg van industriële activiteiten te verminderen.

Relevantie
De NeR geeft richtlijnen voor de toegestane concentratie van schadelijke stoffen in de lucht. Tevens staan technieken beschreven die kunnen of moeten worden toegepast op basis van BBT (Beste Beschikbare Technieken).

Uitwerking
De NeR:

  • Bevat richtlijnen voor emissies naar de lucht als gevolg van industriële processen. Deze richtlijnen moeten door vergunningverleners worden toegepast.
  • Geeft informatie over de toe te passen technieken om emissies naar de lucht te kunnen reduceren.
  • Streeft naar harmonisatie in de milieuvergunningverlening: gemeentes en provincies moeten op basis van de NeR voor gelijksoortige bedrijven in gelijksoortige situaties vergelijkbare emissie-eisen in de verleende vergunningen opnemen.
  • De NeR geeft voor verschillende categorieën stoffen de maximale emissienorm die met BBT haalbaar is. Bovendien gelden voor specifieke bedrijfstakken of activiteiten bijzondere regels.

De in de NeR beschreven volgorde van emissiereductiemaatregelen is:

  1. Voorkomen van emissies
  2. Beperken van emissies
  3. Bestrijden van emissies

Deze beperkende maatregelen moeten gericht zijn op het verminderen van de totale massastroom (de vracht) van de emissie.

De Ner is in de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen als document waarmee het bevoegd gezag (Wabo of Waterwet) rekening moet houden bij vergunningverlening.


Gerelateerde factsheets
ALARA
Beste beschikbare technieken (BBT)
Luchtverontreiniging
Waterwet
Wet inzake de luchtverontreiniging (LUVO)
Zuiveringstechnieken

Link
Infomil

 

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 09:14
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 182 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals