Home Factsheets (509) O ONO-installatie

ONO-installatie
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:41

Een ONO-installatie is bestemd voor het behandelen van chemisch verontreinigd afvalwater. ONO staat voor Ontgiften, Neutraliseren, Ontwateren.

Relevantie
De ONO-installatie is geschikt om in afvalwater opgeloste anorganische verbindingen te verwijderen.

Uitwerking
Het principe van de ONO-installatie berust op verwijdering van in water opgeloste stoffen op basis van oxidatie-, reductie- en precipitatieprocessen. Het te reinigen afvalwater mag geen onmengbare organische of vaste stoffen bevatten.

In de ONO-installatie worden batchgewijs de geconcentreerde anorganische verbindingen (vaak metaaloplossingen) behandeld die bijvoorbeeld afkomstig zijn van een galvaniseringsproces. Het opwerken van de metaaloplossingen gebeurt in drie stappen:

1. Ontgifting
2. Neutralisatie
3. Ontwatering

De ontgifting bestaat uit de volgende stappen:

  • Giftige en carcinogene ionen worden bij een lage pH (zuurgraad) omgezet in een andere, minder giftige ionvorm. De hiertoe noodzakelijke lage pH wordt bereikt door toevoeging van een zuur.
  • Tijdens het neutraliseren wordt door toevoeging van een basische oplossing een hogere pH bereikt.
  • Vervolgens worden flocculatie- en coagulatiemiddelen toegevoegd om een goed filtreerbare neerslag van metaalhydroxiden te verkrijgen.
  • De afscheiding en verwijdering van de gevormde metaalhydroxiden vindt plaats door bijvoorbeeld ontwatering of door bezinking in een bezinktank.

De resterende basische oplossing, met een geringe concentratie aan zware metalen, wordt naar de ionenwisselaar geleid. Hierdoor worden de laatste ongewenste ionen uit de vloeistof verwijderd door uitwisseling tegen andere ionen.

Het ONO-proces vindt vaak toepassing bij afvalwater dat afkomstig is van de galvanische en chemische industrie. Daarnaast past men deze technieken veelvuldig toe bij waterzuiveringen die water verwerken dat afkomstig is van bodemsaneringen.


Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Afvalwaterbehandeling
Flocculatie
Zuiveringstechnieken

Link
InfoMil

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:07
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 187 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals