Home Factsheets (509) O Oplosmiddelenbesluit

Oplosmiddelenbesluit
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:42

Voluit: Besluit houdende regels inzake het beperken van de emissie van vluchtige organische stoffen bij het gebruik van organische oplosmiddelen

Het doel van het Oplosmiddelenbesluit is de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van een geselecteerd aantal industriële activiteiten te voorkomen of te verminderen.

Relevantie
Het gebruik van VOS-houdende producten zoals verf, inkt en schoonmaakmiddelen kan door fotochemische omzetting leiden tot vorming van ozon op leefniveau.

Uitwerking
De Europese Oplosmiddelenrichtlijn van 1999 heeft in Nederland vorm gekregen in het Oplosmiddelenbesluit. Dit besluit is per 1 april 2001 van kracht en heeft tot doel de emissies van vluchtige organische stoffen te voorkomen of te reduceren.

In de bijlage van het besluit staat een aantal activiteiten weergegeven met een drempelverbruik. Indien een vergunningplichtig bedrijf één of meer van de vermelde activiteiten uitvoert én de drempelwaarde overschrijdt, is het Oplosmiddelenbesluit van rechtswege van toepassing.

Het besluit is een aanvullende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB - artikel 8.44 Wet milieubeheer); daarom is het van rechtswege van toepassing en hoeven de voorschriften niet in de vergunning te worden vastgelegd.

In het besluit staan per activiteit emissiegrenswaarden vermeld waaraan voldaan moet worden. De keuze hoe dit gebeurt, moet het bedrijf zelf maken.

In het besluit is tevens onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe installaties. De toegelaten emissies zijn per termijn en per soort installatie (bestaand of nieuw) weergegeven.

Een bedrijf dat binnen de werkingssfeer van dit besluit valt moet een oplosmiddelenboekhouding bijhouden. Deze bestaat in het algemeen uit een registratie van de inkomende en uitgaande oplosmiddelen. In de praktijk houdt dit in dat de ingekochte hoeveelheid VOS wordt geregistreerd.

Voor bedrijven die niet vergunningplichtig zijn, maar vallen onder een vervangende AMvB (artikel 8.40 Wet milieubeheer) geldt het oplosmiddelenbesluit niet; in de vervangende AMvB's zijn afzonderlijke voorschriften over de reductie van VOS-emissie opgenomen.


Gerelateerde factsheets
Luchtverontreiniging
Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR)

Link
Oplosmiddelenbesluit

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:13
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 111 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals