Home Factsheets (509) P Plaatsgebonden risico (PR)

Plaatsgebonden risico (PR)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:48

(PR)

Plaatsgebonden risico (voorheen individueel risico) is de benaming voor de kans per jaar dat op een bepaalde plaats een fictieve, continu op die plaats aanwezige persoon die onbeschermd is, komt te overlijden als gevolg van een mogelijk ongeluk door een activiteit.

Relevantie
Bestuurders hanteren het plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR) als norm voor een aanvaardbaar risico voor de externe veiligheid.

Uitwerking
Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de omgeving van risicovolle activiteiten. Daarom zijn voor risicovolle industriële activiteiten en transporten veiligheidsnormen bepaald.

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) is op 27 oktober 2004 in werking getreden; het legt veiligheidsnormen op aan risicovolle bedrijven. Voorbeelden van dit soort bedrijven zijn:

  • LPG-tankstations
  • Ammoniakkoelinstallaties
  • Chemische industrieën

De uitvoering van het Besluit vindt plaats door middel van vergunningverlening (Wet milieubeheer) en Ruimtelijke Planvorming, voor zover de risico's voor de omgeving worden veroorzaakt door inrichtingen. Om risico's te kunnen kwantificeren worden het plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR) gehanteerd.

Het plaatsgebonden risico (PR) is in artikel 1, lid 1 van BEVI omschreven als het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Op een kaart kunnen de plaatsen met een gelijk plaatsgebonden risico door een lijn verbonden worden. Hierdoor ontstaat een zogenoemde risicocontour of PR-contour. Deze PR-contour is geheel onafhankelijk van het al dan niet feitelijk aanwezig zijn van personen rond de inrichting. Het Besluit stelt eisen aan de aanwezigheid van bebouwing binnen de PR-contouren 10-5 en 10-6.

Het Besluit hanteert het plaatsgebonden risico voor categoriale inrichtingen op basis van een vaste afstand vanaf een referentiepunt (de risicobron) waarbinnen eisen gesteld worden aan aanwezigheid van bebouwing.

Naast BEVI bestaat ook de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (Revi). Hierin zijn de regels voor afstanden en de berekeningen van het plaatsgebonden risico en groepsrisico opgenomen.


Gerelateerde factsheets
Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)
Besluit risico's zware ongevallen (Brzo 1999)
Externe veiligheid
Groepsrisico (GR)

Links
InfoMil
Milieu- en Natuurcompendium

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:37
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 170 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals