Home Factsheets (509) R Raad van State

Raad van State
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:54

De Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur en spreekt in hoogste instantie recht in bestuursrechtelijke geschillen.

Relevantie
De Raad van State is in Nederland het belangrijkste adviesorgaan van de regering en bewaakt de eenheid, legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur.

Uitwerking

De hoofdtaken van de Raad van State zijn vastgelegd in de artikelen 73-75 van de Grondwet en in de Wet op de Raad van State.
Die hoofdtaken zijn:

  • De Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur.
  • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt geschillen op bestuursrechtelijk gebied.

De adviestaken van de Raad van State behelzen in hoofdlijnen:

  • Wetsvoorstellen
  • Conceptbesluiten (AMvB's)
  • Internationale verdragen (rijksverdragen)

Daarnaast adviseert de Raad in bepaalde gevallen waarin een wet dat voorschrijft, bijvoorbeeld bij onteigeningsbesluiten.
De Raad van State beziet de kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetten en of de voorstellen wel in overeenstemming zijn met de grondwet, de overige wetten en met verdragen.

De Raad van State beslist ook in bestuursrechtelijke geschillen. Als iemand het niet eens is met een beslissing van een bestuursorgaan, kan hij in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Deze afdeling is de hoogste bestuursrechter. Dit houdt in dat zij het hoogste rechterlijke orgaan is dat recht spreekt over kwesties waarin zowel burgers, particuliere organisaties als overheden zelf het oneens zijn met beslissingen van bestuursorganen.

De Afdeling Bestuursrechtspraak kent vier kamers, die ieder verschillende onderwerpen behandelen. Kamer 2 behandelt de geschillen op bestuursrechtelijk gebied die te maken hebben met milieu. In veel gevallen gaat dit over vergunningen en handhavingsgeschillen.

De koningin is voorzitter van de Raad van State. De Raad van State bestaat verder uit een vice-president die de dagelijkse leiding heeft, en maximaal 28 leden, staatsraden genaamd. Bij Koninklijk Besluit worden de staatsraden voor het leven benoemd door de kroon (koningin en ministers).


Gerelateerde factsheets
Algemene maatregel van bestuur (AMvB)
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Beroep

Links
Overheid.nl
Raad van State

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:57
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 185 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals