Subsidie
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:14

Subsidie is door de overheid uit openbare middelen overgedragen geld waar geen directe, economische tegenprestatie tegenover staat.

Relevantie
Subsidie is een veelgebruikt beleidsinstrument en heeft als doel activiteiten van producenten of consumenten van bepaalde goederen of diensten in een bepaalde richting te beïnvloeden.

Uitwerking
Subsidie is een financieel beleidsinstrument om initiatieven van de grond te krijgen die zonder financiële stimulans wellicht niet of minder snel tot ontwikkeling zouden komen.

De meeste subsidieregelingen op het gebied van milieu en energie worden gefinancierd vanuit de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In veel gevallen hebben deze aparte organisatieonderdelen als SenterNovem in het leven geroepen die de regelingen uitvoeren.

Op grond van artikel 15.13 van de Wet milieubeheer kan het ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidies verstrekken voor bepaalde milieu-activiteiten. Deze moeten wel zijn aangewezen bij AMvB of ministeriële regelingen. Het Besluit milieusubsidies bevat regels die de opzet van milieusubsidies stroomlijnt. Een milieusubsidieaanvraag op grond van dit besluit zal doorgaans betrekking hebben op een zogenoemd ‘programma'. Alle programma's zijn in de Staatscourant gepubliceerd. In deze publicatie is ook aangegeven wie de programmabeheerder is. Een milieusubsidie moet via de desbetreffende programmabeheerder worden aangevraagd.

Ook de Europese Unie kent als grote subsidieverlener een aantal mogelijkheden voor financiering van onderzoeksprojecten en -activiteiten.

Subsidieregelingen dienen niet verward te worden met de Vamil- of MIA-regelingen. Dit zijn fiscale regelingen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.


Gerelateerde factsheets
Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE)
Milieu-investeringaftrek (MIA)
Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Link
Besluit Milieusubsidies

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 11:39
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 154 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals