Home

Wat weet u eigenlijk van... milieuwetgeving in het algemeen?
Geschreven door Joost   

Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.  

Het doel van de Wm is de bescherming van het milieu. Zie factsheet Wet milieubeheer.
 Dat houdt in dat de uitwerking van de doelstellingen in het algemeen niet is terug te vinden in de wet zelf, maar in de besluiten (Algemene Maatregelen van Bestuur) en ministeriële regelingen die zijn vastgesteld in het kader van de betreffende wet. Zie factsheet Wet milieubeheer.
Het Activiteitenbesluit. Zie factsheet Activiteitenbesluit.
In het Activiteitenbesluit zijn elf Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer en het Besluit opslaan in ondergrondse tanks samengevoegd. Daarnaast zullen meer bedrijven onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit vallen dan onder de voormalige 8.40-AMvB's tezamen. Zie factsheet Activiteitenbesluit.
Hoofdstuk 10 heeft betrekking op het beheer van afvalstoffen. Zie factsheet Wetgeving afvalstoffen.
De Algemene wet bestuursrecht. Zie factsheet Algemene wet bestuursrecht.
Als basisregel geldt dat Europese richtlijnen via nationale regelgeving in het nationaal recht van de lidstaten van de Europese Unie moeten worden geïmplementeerd. Zie factsheet Europees milieubeleid.
Nee, verordeningen en beschikkingen hebben een directe werking. Zie factsheet Europees milieubeleid.
De wet algemene bepalingen omgevingsrecht (of Wabo). Zie factsheet Wabo.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt geschillen op bestuursrechtelijk gebied. Zie factsheet Raad van State.

Snel even bijspijkeren? Als u onderstaande factsheets leest (15 minuten), bent u weer helemaal bij.

Activiteitenbesluit
Algemene wet bestuursrecht
Europees milieubeleid
Raad van State
Wabo
Wetgeving afvalstoffen
Wet milieubeheer

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals