Home

Wat weet u nou van... afvalstoffenrecht?
Geschreven door Joost   

Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

Streven naar doelmatige verwijdering van afvalstoffen, Aanhouden van de voorkeursvolgorde volgens de ladder van Lansink (verwijderingsladder), Stortverbod en de zorgplicht. Zie factsheet Wetgeving afvalstoffen
De Wet milieubeheer (hoofdstuk 10). Zie factsheet Wetgeving afvalstoffen
In artikel 10.4 van de Wet milieubeheer (hoofdstuk 10). Zie factsheet Ladder van Lansink.
In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Zie factsheet Afvalstoffen.
Het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 geeft het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Zie factsheet Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).
De Kaderrichtlijn Afvalstoffen, voluit: 'Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen. Zie factsheet Kaderrichtlijn afvalstoffen.
In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Zie factsheet Kaderrichtlijn afvalstoffen.
De Europese verordening overbrenging afvalstoffen (EVOA). Zie factsheet EVOA.
De productbesluiten (bijv. Besluit beheer autowrakken of Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur). Zie factsheet Wetgeving afvalstoffen.
Hoofdzakelijk in: artikel 10.2 lid 1 Wet milieubeheer, de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Besluit vrijstelling stortverbod buiten inrichtingen en het Stortbesluit bodembescherming. Zie factsheet Stortverbod.

Snel even bijspijkeren? Als u onderstaande factsheets leest (10 minuten), bent u weer helemaal bij.

Afvalstoffen
EVOA
Kaderrichtlijn afvalstoffen
Ladder van Lansink
Stortverbod
Wetgeving afvalstoffen
Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)


 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals