Home

Wat weet u nou van... de Wabo?
Geschreven door Joost   
donderdag 18 december 2008 15:32

Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

Deze wet gaat de kaders aangeven van de nieuwe Omgevingsvergunning die in januari 2009 in werking moet treden. Zie factsheet Wabo.
Het ministerie van VROM is diverse projecten gestart om op het gebied van wet- en regelgeving een moderniseringsslag -genaamd herijking- uit te voeren. Het uiteindelijke doel is vermindering, vereenvoudiging en verbetering van wet- en regelgeving. De Wabo is een van de resultaten van deze moderniseringsslag. Zie factsheet Herijking
Middels de Wabo zal de aanvraag voor bouw- en milieugerelateerde vergunningen vereenvoudigd worden en zal het tijdsbestek dat voor de vergunningverlening nodig is aanmerkelijk korter worden. Tevens zullen alle vergunningen bij 1 loket kunnen worden aangevraagd. Zie factsheet Wabo
De huidige bouwvergunning, milieuvergunning en diverse andere vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen zullen in 2009 vervangen worden door één integrale vergunning, de omgevingsvergunning. Zie factsheet Omgevingsvergunning
De Wabo zal in de toekomst circa 25 vergunningstelsels samenvoegen. Zie factsheet Wabo
De omgevingsvergunning is één van de vele maatregelen om de doelmatigheid van wet- en regelgeving te verhogen en de serviceverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Zie factsheet Omgevingsvergunning
Bij een enkelvoudige vergunning dient te worden getoetst aan één toetsingskader. Bij vergunningen met samenloop zal toetsing moeten plaatsvinden aan meerdere kaders. Er moet bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag getoetst worden aan zowel de Wet milieubeheer als aan het Bouwbesluit. Zie factsheet Wabo
De enkelvoudige vergunning moet binnen de reguliere procedure van acht weken worden verleend, of bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken. Zie factsheet Wabo
Deze coördinatieregeling is bedoeld om een inhoudelijke en procedurele afstemming te realiseren tussen de verlening van de bouw- en de milieuvergunning. Zie factsheet Coördinatie bouw- en milieuvergunning
De vergunningaanvrager krijgt géén bouwvergunning, voordat er duidelijkheid is over de milieuvergunning. Dit is bedoeld om een inhoudelijke en procedurele afstemming te realiseren tussen de verlening van de bouw- en de milieuvergunning. Zie factsheet Coördinatie bouw- en milieuvergunning

Snel even bijspijkeren? Als u onderstaande factsheets leest (5 minuten), bent u weer helemaal bij.

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals