Home

Wat weet u nou van... duurzame energie?
Geschreven door Joost   

Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

Duurzame energie is zonder gebruik van fossiele brandstoffen opgewekt en heeft geen nadelige gevolgen voor het leefmilieu. Zie factsheet Duurzame energie
Duurzame energie is milieuvriendelijk en bovendien oneindig. Zie factsheet Duurzame energie
Bij productie van duurzame energie komen er geen extra broeikasgassen vrij. Het Kyoto Protocol heeft als doel een stabilisatie van de concentraties van broeikasgassen te bereiken. Zie factsheet Kyoto
Windenergie, zonne-energie (zowel thermisch als elektrisch) en bio-energie. Zie factsheets Windenergie, PV-cellen, Bio-energie, Thermische zonne-energie
Duurzame energie is doorgaans duurder dan fossiele energie, overheden kunnen terughoudend zijn bij het toekennen van vergunningen voor bijvoorbeeld windenergieparken (horizonvervuiling). Zie factsheet Duurzame energie
De stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE). Zie factsheet Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE).
Nee, als brandstof voor wkk wordt meestal aardgas gebruikt. Pas wanneer biogas of stortgas wordt toegepast is er sprake van duurzame energie. Zie factsheet Warmtekrachtkoppeling (wkk).
Afhankelijkheid van wind, visuele hinder, ruimtebeslag, geluidhinder. Zie factsheets Windenergie.
Bio-energie is de verzamelnaam voor vormen van energie die is opgewekt uit plantaardig materiaal (biomassa). Zie factsheet Bio-energie
Verbranding, vergassing, vergisting, fysische omzetting (bijvoorbeeld persing van koolzaad tot koolzaadolie), chemische omzetting (verestering van biomassa tot bio-ethanol of biodiesel). Zie factsheet Bio-energie

Snel even bijspijkeren? Als u onderstaande factsheets leest (10 minuten), bent u weer helemaal bij.

Duurzame energie
Kyoto
Windenergie
PV-cellen
Bio-energie
Thermische zonne-energie
Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE)
Warmtekrachtkoppeling (wkk)


 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals