Home

Wat weet u nou van... het Europese milieubeleid?
Geschreven door Joost   
donderdag 18 december 2008 12:51

Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn. 

Het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad - voluit: de Raad van ministers en het Hof van Justitie - voluit: het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Zie factsheet Europees milieubeleid.
Een belangrijk deel van de Nederlandse milieuwetgeving en uitvoeringsbesluiten is gebaseerd op de Europese regelgeving. Zie factsheet Europees milieubeleid.
Verordeningen hebben een rechtstreekse werking in de lidstaten en hoeven daarom niet in nationale wetgeving omgezet te worden. Zie factsheet Europees milieubeleid.
Europese richtlijnen geven opdracht aan de lidstaten tot vertaling in nationale wetgeving en zijn bindend voor de erin opgenomen doelstellingen. Zie factsheet Europees milieubeleid.
Beschikkingen hebben geen algemene strekking en zijn volledig bindend voor degene tot wie die beschikking is gericht: afzonderlijke lidstaten of de gehele Gemeenschap. Zie factsheet Europees milieubeleid.
Europese richtlijnen zijn bindend voor de erin opgenomen doelstellingen terwijl een Nederlandse richtlijn geen wetgeving is en dus geen juridische status heeft. Ze kunnen wel een juridische status krijgen door opname in AMvB's, MinisteriĆ«le regelingen of vergunningen. Zie factsheet Europees milieubeleid.
De Europese afvalstoffenlijst (Eural), de Europese verordening overbrenging afvalstoffen (EVOA) en de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen. Zie factsheets EVOA, Eural en Kaderrichtlijn afvalstoffen.
In de Eural benoemt de Europese Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is. Zie factsheet Eural.
De EU-verordening 2037/2000 (EU verordening ozonafbrekende stoffen). Zie factsheet EU verordening 2037/2000.
Kaderrichtlijn afvalstoffen, Kaderrichtlijn bodem, Kaderrichtlijn water. Zie factsheets Kaderrichtlijn afvalstoffen, Kaderrichtlijn bodem en Kaderrichtlijn water.

Snel even bijspijkeren? Als u onderstaande factsheets leest (10 minuten), bent u weer helemaal bij.

 
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals