Home

Wat weet u nou van... het vervoer van gevaarlijke stoffen?
Geschreven door Joost   

Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

VLG staat voor (regeling) Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen. Zie factsheet VLG.
Het minimaliseren van de risico's voor mens en milieu van vervoer over de weg. Zie factsheet VLG.
Op het ADR: 'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route'. Zie factsheet ADR
Het ADR geeft veiligheidsvoorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het ADR bevat ook regels op het gebied van vrijstelling, classificatie, verpakking en etikettering. Verder zijn er in het ADR bepalingen opgenomen over de vakbekwaamheid van het personeel dat bij het vervoer is betrokken, het materieel, de voorschriften voor onderweg, de documentatie over de lading en instructies voor de chauffeur bij calamiteiten. Zie factsheet ADR.
De Regeling vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren (VBG) en de Regeling vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (VSG). Zie factsheet VLG.
Deze mogelijkheid is in het leven geroepen omdat het in een aantal situaties vrijwel onmogelijk is om het vervoer van gevaarlijke stoffen te laten voldoen aan het ADR. Zie factsheet Vrijstelling ADR.
De gevarenkaart is een in de transportwereld gebruikte kaart met aanwijzingen voor het veilig omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen. Zie factsheet Gevarenkaart
ADR. Zie factsheet Gevarenkaart.
De uitrusting die met het oog op veiligheid van chauffeur en omgeving bij het vervoer van gevaarlijke stoffen op het voertuig aanwezig moet zijn. Zie factsheet Standaarduitrustung ADR
Brandblusmiddelen, ten minste één stopblok per voertuig, noodzakelijke uitrusting om algemene, aanvullende en bijzondere maatregelen volgens de schriftelijke instructies uit te voeren: waarschuwingssignalen, deugdelijke veiligheidskleding en een handlamp, bijzondere uitrusting, afhankelijk van de specifieke aard van de goederen. Zie factsheet Standaarduitrustung ADR.

Snel even bijspijkeren? Als u onderstaande factsheets leest (10 minuten), bent u weer helemaal bij.

ADR
Gevarenkaart
Standaarduitrustung ADR
VLG
Vrijstelling ADR


 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals