Home

Wat weet u nou van... klimaatverandering?
Geschreven door Joost   
Klik op de vraag, en het antwoord komt tevoorschijn.

Onder verandering van klimaat wordt verstaan de wijzigingen in de atmosferische toestanden en verschijnselen, die zich in een bepaald gebied over een lange periode voordoen. Zie factsheet Verandering van klimaat
Het broeikaseffect is het verschijnsel van temperatuurstijging van de aarde door de toenemende hoeveelheid van bepaalde gassen in de atmosfeer. Deze temperatuurstijging kan leiden tot verandering van klimaat. Zie factsheet Broeikaseffect
De afbraak van de ozonlaag (als gevolg van de uitstoot van ozonaantastende stoffen zoals cfk's en halonen) draagt bij tot verandering van windpatronen en het klimaat. Zie factsheet Verandering van klimaat
Kooldioxide is een broeikasgas dat het broeikaseffect op de aarde versterkt. Zie factsheet Broeikaseffect
De intentie van productie van duurzame energie is geen gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Daarom heeft duurzame energie geen nadelige gevolgen op CO2-uitstoot. Zie factsheet Duurzame energie
Het Klimaatverdrag (Framework Convention on Climate Change) van de VN uit 1994, het Kyoto protocol. Zie factsheets Klimaatverdrag Verenigde Naties en Kyoto
De klimaattop in Bali (december 2007). Zie factsheet Bali
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een intergouvernementele organisatie van de Verenigde Naties die als doel heeft beleidsmakers te voorzien van informatie over klimaatverandering. Zie factsheet IPCC
Het eerste rapport van het IPCC over het veranderende klimaat verscheen al in 1990. Zie factsheet IPCC
Joint Implementation en Clean Development Mechanism komen voort uit het Kyoto Protocol en zijn instrumenten die landen kunnen inzetten om emissiereducties van broeikasgassen te bereiken. Deze constructie is in het leven geroepen omdat emissiereductie in andere landen vaak goedkoper te realiseren is. Zie factsheet Joint Implementation Clean Development Mechanism 

Snel even bijspijkeren? Als u onderstaande factsheets leest (10 minuten), bent u weer helemaal bij.

Verandering van klimaat
Broeikaseffect
Duurzame energie
Klimaatverdrag Verenigde Naties
Kyoto
Bali
IPCC
Joint Implementation Clean / Development Mechanism


 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals