Home

Wat weet u nou van... luchtkwaliteit?
Geschreven door Joost   

Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

Vaste zwevende deeltjes (roet, stof, fijn stof, vliegas), Aerosolen (fijn verdeelde vloeistofdruppeltjes), Gasvormige verontreinigingen (SO2, CO2, NOX, koolwaterstoffen etc.) en zwevende schadelijke organismen (bacteriën etc.) Zie factsheet Luchtverontreiniging.
In het NMP4 heet dit Aantasting van de leefomgeving. Zie factsheet Aantasting van de leefomgeving.
Emissie is de uitstoot van een bepaalde stof vanuit een bron, immissie is de werkelijke concentratie van stoffen op leefhoogte. Zie factsheets Emissie en Immissie.
Fijnstof is een mengsel van in de lucht zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer en van verschillende samenstelling en grootte. Zie factsheet Fijnstof.
Primair fijnstof ontstaat door wrijving, het remmen van vervoermiddelen of verbranding van fossiele brandstoffen. Secundair fijnstof ontstaat als moleculen van verzurende stoffen zich verbinden tot zouten. Deze kunnen zich ook aan primaire deeltjes hechten. Zie factsheet Fijnstof.
Deeltjes met een omvang van 2,5 tot 10 micrometer, onder andere bestaande uit opwaaiend wegenstof en slijtagedeeltjes uit motoren en remmen. Deeltjes met een omvang van 0,1 tot 2,5 micrometer, bestaande uit dieselroet. Deeltjes met een omvang kleiner dan 0,1 micrometer, hoofdzakelijk elementair koolstof. Zie factsheet Fijnstof.
De Besluiten emissie-eisen stookinstallaties A en B (Bees A en Bees B). Zie factsheet BEES A/B milieubeheer.
De Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) beoogt luchtverontreiniging als gevolg van industriële activiteiten te verminderen door richtlijnen te geven voor de toegestane concentratie van schadelijke stoffen in de lucht. Zie factsheet NeR.
De NeR is een richtlijn en kan dus niet als wetgeving gehanteerd worden. Wanneer de eisen uit de NeR door de vergunningverlener zijn overgenomen in de vergunning, krijgen ze een wettelijke status. Zie factsheet NeR.
Deze wet beoogt de luchtkwaliteit te verbeteren die mogelijk als gevolg van een (bouw-)project verslechtert. Zie factsheet Wet luchtkwaliteit.

Snel even bijspijkeren? Als u onderstaande factsheets leest (10 minuten), bent u weer helemaal bij.

Luchtverontreiniging
Aantasting van de leefomgeving
Emissie
Immissie
Fijnstof
BEES A/B milieubeheer
NeR
Milieukwaliteitseisen
Besluit luchtkwaliteit
Wet luchtkwaliteit


 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals