Home

Wat weet u nou van ... milieuverdragen en -conferenties
Geschreven door Joost   

Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

Internationaal beleid, met uitzondering van het Europese, is niet zozeer gebaseerd op bindende wet- en regelgeving van bovenaf, alswel op vrijwillige, coöperatieve instrumenten zoals internationale verdragen. Zie factsheet Milieubeleid, internationaal 
Nee, ook internationale organisaties (als EU, VN en Raad van Europa) of non-governmental organisations (als WNF, VNO/NCW en RIVM) kunnen partij zijn. Zie factsheet Milieubeleid, internationaal 
Milieu is in feite in 1972 voor het eerst op de internationale agenda komen te staan tijdens de United Nations Conference of the Human Environment in Stockholm. Zie factsheet Milieubeleid, internationaal
In 1992 in Rio de Janeiro. Zie factsheet Milieubeleid, internationaal 
1997. Zie factsheet Kyoto  
 Voor Nederland geldt als reductiedoelstelling 6% in de periode 2008-2012 ten opzichte van 1990. Zie factsheet Kyoto 
Duurzame ontwikkeling, en wel in Rio (1992), New York (1997) en (2002) en Johannesburg. Zie factsheet Duurzame ontwikkeling 
Het Verdrag van Aarhus regelt de openbaarheid van milieu-informatie, de inspraak bij besluitvorming en de toegang tot de rechter op het gebied van milieuaangelegenheden. Zie factsheet Aarhus 
 De weg vrijmaken voor een nieuw klimaatverdrag, als opvolger voor Kyoto, wat heeft geresulteerd in het Bali Action Plan. Zie factsheet Bali 
In Kopenhagen, in december 2009. Zie factsheet Bali 


Snel even bijspijkeren? Als u onderstaande factsheets leest (5 minuten), bent u weer helemaal bij.

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals