Home

Wat weet u nou van... milieuvergunningen
Geschreven door Joost   
woensdag 17 december 2008 14:33

Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn. 

De belangrijkste vergunningen zijn: op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet. Zie factsheet Wm-vergunning 
Een vergunning is een officiële, vaak wettelijk voorgeschreven toestemming van de overheid om een bepaalde, in principe verboden activiteit uit te voeren. Zie factsheet Wm-vergunning
Vergunningen op grond van artikel 8.1 Wm: oprichtingsvergunning Vergunningen op grond van artikel 8.4 Wm: revisievergunning. Zie factsheet Wm-vergunning 
Het besluit dat de vergunning onder voorschriften verleend wordt. De considerans waarin het bevoegd gezag zijn besluit motiveert. De vergunningvoorschriften. Zie factsheet Wm-vergunning 
Met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2008 is het systeem als volgt: een inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit, tenzij de activiteit vermeld staat in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit, dan geldt alsnog de vergunningplicht. Zie factsheet Wm-vergunning
Deze coördinatieregeling is bedoeld om een inhoudelijke en procedurele afstemming te realiseren tussen de verlening van de bouw- en de milieuvergunning. Zie factsheet Coördinatie bouw- en milieuvergunning 
Dit betreft een vergunning die de inrichtinghouder een bepaalde mate van keuzevrijheid toestaat. Zie factsheet Flexibele vergunning 
Vergunning op hoofdzaken of vergunning op hoofdlijnen genoemd (VOH) Vergunning op maat (VOM). Zie factsheet Flexibele vergunning 
De huidige bouwvergunning, milieuvergunning en diverse andere vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen zullen in 2009 vervangen worden door één integrale vergunning, de omgevingsvergunning. Zie factsheet Omgevingsvergunning 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Zie factsheet Omgevingsvergunning 

Snel bijspijkeren? Als u onderstaande factsheets leest (5 minuten), bent u weer helemaal bij.


 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals