Home

Wat weet u nou van... milieuzorg?
Geschreven door Joost   
donderdag 18 december 2008 17:03
Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn

(Bedrijfsinterne) milieuzorg is een instrument om binnen bedrijven en instellingen te komen tot beheersing en verbetering van de milieuprestaties. Zie factsheet Bedrijfsinterne milieuzorg.
ISO 14000-serie Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Zie factsheet Bedrijfsinterne milieuzorg.
Het belangrijkste verschil ten opzichte van ISO 14001 is de EMAS-verklaring, die de milieuprestaties van de organisatie aan derden laat zien. Zie factsheet Ecomanagement and Audit Scheme (EMAS).
Hierin wordt aangegeven welke hoofddoelstellingen het bedrijf zichzelf op milieugebied oplegt. Zie factsheet Milieubeleidsverklaring.
In de milieubeleidsverklaring moet volgens ISO 14001 het streven naar continue verbetering zijn opgenomen. Daarnaast moet men zich bereid verklaren tot naleving van wet- en regelgeving. Het beleid moet een goede basis vormen voor de doelstellingen. De verklaring moet bekend zijn gemaakt aan alle werknemers en aan derden. Zie factsheet Milieubeleidsverklaring.
Het proces van het verbeteren van een milieuzorgsysteem met als doel het verbeteren van de eigen prestaties zoals vastgelegd in het milieubeleid. Zie factsheet Continue verbetering.
De stappen om de behaalde verbeteringen binnen de organisatie te borgen. Zie factsheet Deming-cirkel.
Een audit is een onderzoek naar de in een bedrijf gehanteerde werkwijzen en procedures op een bepaald gebied (milieu of kwaliteit). Zie factsheet Audit.
Toetsing van het systeem door een erkende en onafhankelijke certificatie-instelling. Zij toetsen of het milieuzorgsysteem voldoet aan de eisen die de gebruikte norm stelt. Zie factsheet Bedrijfsinterne milieuzorg.
Een van de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor een flexibele vergunning is onder andere een (bij voorkeur gecertificeerd) milieuzorgsysteem. Zie factsheet Flexibele vergunning.

Snel even bijspijkeren? Als u onderstaande factsheets leest (5 minuten), bent u weer helemaal bij.

Bedrijfsinterne milieuzorg
Ecomanagement and Audit Scheme (EMAS)
Milieubeleidsverklaring
Continue verbetering
Deming-cirkel
Audit
Flexibele vergunning


 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals