Home

Wat weet u nou van... ruimtelijke ordening?
Geschreven door Joost   
woensdag 17 december 2008 11:32

Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

De WRO en het afgeleide besluit bevatten voorschriften over de verschillende plannen voor de indeling en verdeling van de ruimte. Zie factsheet WRO
Er bestaan coördinatieregelingen tussen de Wet milieubeheer en de WRO. Daarnaast bestaan er niet-milieugerelateerde gronden waarop een milieuvergunning kan worden geweigerd. Zie factsheet WRO
Voorheen: planologische kernbeslissing (PKB), het streekplan, het structuurplan. Nu: gemeentelijke, provinciale en nationale structuurvisies. Zie factsheet nWRO
In de structuurvisies zijn de hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkelingen en hoofdzaken van ruimtelijk beleid geformuleerd. Zie factsheet nWRO
Een bestemmingsplan is een plan waarin een gemeente haar beleid ten aanzien van het gebruik en de bestemming van de grond heeft vastgelegd. Zie factsheet Bestemmingsplan
In de toelichting zijn de kenmerken van een wijk vastgelegd en maakt de gemeente duidelijk wat haar bedoelingen zijn met het gebied of de buurt. Op de plankaart worden de precieze bestemmingen ruimtelijk aangegeven. In de voorschriften staan de regels die aangehouden moeten worden voor die bestemmingen, zoals de locatie waar gebouwd mag worden, de bouwhoogte en de manier waarop de grond en de opstallen gebruikt mogen worden. Zie factsheet Bestemmingsplan
De nieuwe Wro voorziet in snellere procedures, gaat ervan uit dat verantwoordelijkheden op het juiste niveau liggen en is meer uitvoeringsgericht. Zie factsheet nWRO
Het is in de toekomst verplicht ruimtelijke plannen digitaal op te stellen. Met de invoering van de nWro op 1 juli 2008 is het gebruik van digitale plannen toegestaan, per 1 juli 2009 zijn digitale plannen verplicht. Zie factsheet nWRO
De gemeenteraad kan nu voor die delen van haar grondgebied waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien een beheersverordening vaststellen. Hiermee wordt het beheer van dat gebied geregeld in overeenstemming met het bestaande gebruik. Voorheen was dit geregeld in een bestemmingsplan. Zie factsheet nWRO
De bestemmingsplanprocedure is teruggebracht van ruim een jaar naar 26 weken. Zie factsheet nWRO
 
Snel even bijspijkeren? Als u onderstaande factsheets leest (5 minuten), bent u weer helemaal bij.

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals