Home

Partner van MilieuFocus: VVM

VVM: partner van MilieuFocus

VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Ruim 2000 beleidsmakers, uitvoerders, wetenschappers, adviseurs en studenten laten zich door ons inspireren. De VVM verstevigt de onderlinge contacten tussen haar leden en zorgt voor inhoudelijke verdieping, o.a. via tijdschrift Milieu en de verschillende themabijeenkomsten.

Alle kennis is welkom
Werken aan een mooiere en gezondere leefomgeving. Dat is niet alleen boeiend en uitdagend, maar maatschappelijk ook uitermate relevant. Juist dáárom is de VVM er voor iedereen die zich via werk of studie voor het milieu inzet.

Onafhankelijke en professionele houding
Via onder meer tijdschrift Milieu, themabijeenkomsten, congressen en cursussen biedt de VVM haar leden de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen, elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen en om met elkaar te discussiëren over uiteenlopende milieugerelateerde onderwerpen.

Vaksecties
De ruim 20 vaksecties zorgen voor de kwalitatieve inhoud van de bijeenkomsten, het tijdschrift Milieu en de VVM in het algemeen. De VVM kent de volgende secties:

 • Afval
 • Biobased Society
 • Biodiversiteit
 • Bodem
 • Duurzaam Ondernemen
 • Energie
 • Ethiek
 • Externe Veiligheid
 • Geluid & Trillingen
 • Geur
 • Gezondheid & Milieu
 • Leefomgevingskwaliteit
 • Lucht & Klimaat
 • Milieueffectrapportage
 • VVM Jong
 • Milieucommunicatie
 • Natuur- en Milieueducatie
 • Milieurecht & Praktijk
 • Verkeer & Vervoer
 • Voedsel & Landbouw
 • Water

Kijk voor meer informatie op: www.vvm.info


Voordelen lidmaatschap
Het lidmaatschap van de VVM kent – onder meer – de volgende voordelen:

 • Leden ontvangen 8x per jaar tijdschrift Milieu, het opinie- & vakblad van de VVM. Milieu steekt gericht in op koersaanpassingen van het milieubeleid en wakkert het debat hierover aan. Daarnaast bericht het blad over opvallende ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk. Vast onderdeel vormt het toegepast-wetenschappelijk Dossier, dat op een toegankelijke manier ingaat op de voortgang in beleid, het daarmee verbonden onderzoek en de respons in de maatschappij. Uiteraard is Milieu de spreekbuis voor leden en bestuur.
 • Leden nemen gratis of tegen gereduceerd tarief deel aan de bijeenkomsten van de VVM, waaronder de jaarlijks terugkerende Nationale Milieudag.
 • Leden komen ook in aanmerking voor korting op activiteiten georganiseerd door derden. Met verschillende cursusaanbieders zijn kortingsafpraken gemaakt.
 • Leden ontvangen een interessante korting op een groot aantal vakbladen en databanken. Gemiddeld gaat het om maar liefst 25% van de abonnementsprijs. Ook lopende abonnementen kunt u aanpassen aan het gereduceerde verenigingstarief.

Aanmelden als lid van de VVM kan op www.vvm.info

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals