Home Bodem Circulaire bodemsanering 2009 in werking

Circulaire bodemsanering 2009 in werking

De Circulaire bodemsanering 2009 is op 1 april 2009 in werking getreden en vervangt de Circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd per 1 oktober 2008.

De belangrijkste wijzigingen in de Circulaire zijn herziening van de interventiewaarden grond voor drins, DDT's en barium en de locatiespecifieke beoordeling voor humane risico's bij lood. Binnenkort wordt de Circulaire bodemsanering 2009 in de Staatscourant gepubliceerd.

Een nadere toelichting op én achtergrond van de wijziging in de normstelling en de risicobeoordeling is opgenomen in een brief van het ministerie van VROM. In de brief wordt ook stilgestaan bij de sinds 1 oktober 2008 aangepaste standaard beoordeling van ecologische risico's.

Overige kleinere wijzigingen hebben betrekking op veelal via de helpdesk van Bodem+ gesignaleerde omissies in de tekst van de circulaire. Bijvoorbeeld de regels bij het toetsen van waarden onder de detectiegrens aan de streefwaarden grondwater (bijlage 1) en de definitie van een zaklaag (bijlage 2). Ook is in bijlage 5 het overzicht met regelgeving voor bodemsanering onder de Wbb geactualiseerd.

Bron
SenterNovem
Gerelateerd factsheet
Circulaire bodemsanering

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 178 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda bodem

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals