Home Energie

Energie/klimaat
Nederlands-Duitse samenwerking duurzaam busvervoer

Staatssecretaris Huizinga (V&W) stelt een bedrag van 3,9 miljoen euro beschikbaar voor een praktijkproef met waterstofbussen in de gemeente Amsterdam. De pilot omvat een proef met vier bussen waarvan een tweetal hybride brandstofcelbussen vanaf 2010 in Amsterdam gaat rijden.

De proef maakt deel uit van een samenwerkingsproject met de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, waar de andere twee waterstofbussen zullen gaan rijden. Met de bijdrage van 3,9 miljoen euro die het Rijk beschikbaar stelt, kan tweederde van de totale kosten voor het Nederlandse deel van het project worden gedekt. Het bedrag wordt besteed aan de ontwikkeling, de bouw en het testen van de bussen in de praktijk. 

Bron
Ministerie van V&W
Gerelateerde factsheets
Duurzame ontwikkeling
Waterstoftechnologie

Lees meer... [Nederlands-Duitse samenwerking duurzaam busvervoer]
 
Brazilië geeft biobrandstoffen niet op

Brazilië zal blijven ijveren voor biobrandstoffen, een technologie waar ‘heel de wereld baat bij heeft'. De voedselcrisis heeft het imago van biodiesel en ethanol eerder dit jaar onderuit gehaald en door de daling van de olieprijzen loopt het enthousiasme nog verder terug. Marktleider Brazilië geeft aan de strijd te willen aangaan tegen de misvattingen over biobrandstoffen.

‘We willen een brede discussie, gebaseerd op wetenschappelijke en technische gegevens', verklaarde de Braziliaanse president Lula da Silva op 21 november bij het slot van een vijfdaagse internationale conferentie over biobrandstoffen in Sao Paulo. Brazilië wil volgens hem ‘in ieder forum over de zaak praten, of dat nu tussen regeringen is, met niet-gouvernementele organisaties, met voorstanders of met tegenstanders.'

Bron
MO
Gerelateerd factsheet
Bio-energie

Lees meer... [Brazilië geeft biobrandstoffen niet op]
 
GasTerra: WKK en HRe belangrijk voor energietransitie

WKK en micro-WKK (HRe-ketel) kunnen een belangrijke rol vervullen in de energietransitie. Omdat WKK een belangrijke rol in energietransitie kan vervullen heeft GasTerra het initiatief genomen voor de vervaardiging van het boek ‘Warmte en Kracht'.

In dit omvangrijke boekwerk beschrijft GasTerra WKK in al zijn facetten. Zo wordt onder meer ingegaan op techniek, ontwerp, economische aspecten, beheer en onderhoud. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden gegeven en worden de allernieuwste ontwikkelingen beschreven. 

Bron
GasTerra 
Gerelateerde factsheets
Duurzame ontwikkeling
Warmtekrachtkoppeling

Lees meer... [GasTerra: WKK en HRe belangrijk voor energietransitie]
 
Test 133 meter hoge windturbine

Op het Duitse testcentrum voor windturbines Grevenbroich wordt momenteel het eerste exemplaar van een nieuw type windturbinetoren van 133 meter hoog opgebouwd. Volgens een woordvoerder van Advanced Tower Systems (ATS) is ten opzichte van een 100 meter hoge mast de productie rond de 20% groter en de meerkosten zijn binnen vier jaar terugverdiend.

Het ontwerp van het Nederlandse ATS bestaat uit een onderste betonnen deel van 76,5 meter dat in segmenten wordt opgebouwd en een bovenste deel van staal. In februari 2009 zal een Siemens turbine met een rotordiameter van 93 meter en een vermogen van 2,3 MW gemonteerd worden.

Bron
Algemene Energieraad
Gerelateerd factsheet
Windenergie

Lees meer... [Test 133 meter hoge windturbine]
 
Plannen voor grootschalige algenkweek in Westland

Hoewel algenkweek voor biobrandstof pas rendabel is een olieprijs vanaf 120 dollar per vat, overweegt een Nederlands bedrijf grootschalige algenkweek in het Westland te beginnen. In De Pers maakt ondernemer Henk Keilman bekend plannen te hebben voor grootschalige algenkweek.

Het door hem opgekochte bedrijf AlgaeLink produceert nu op kleine schaal algenolie, in een testopstelling in Roosendaal. In het Westland wil Keilman algen kweken in kassen. Algen gaan volgens hem een belangrijke rol spelen in de productie van alternatieve brandstof. ‘Als de olie straks weer onbetaalbaar wordt, moet er een duurzaam alternatief komen. Onze hele economie hangt ervan af. Bovendien zijn algen zeer efficiënt: je kunt ze iedere 24 uur oogsten.'

Bron
De Pers 
Gerelateerde factsheets
Bio-energie
Duurzame ontwikkeling

Lees meer... [Plannen voor grootschalige algenkweek in Westland]
 
Voormalige mijnen in België geschikt voor CO2-opslag

In België zouden volgens deskundigen oude Limburgse mijnen bij Genk geschikt zijn voor opslag van afgevangen CO2-gas. Ingenieurs hebben verschillende opslagmogelijkeden bestudeerd. Volgens de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) en de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) bestaan er concrete mogelijkheden. 

De KVIV heeft verschillende manieren van opslag onderzocht en de voormalige mijnen bij Genk lijken geschikt. De koolstofdioxide moet eerst worden omgezet in vloeibare vorm. Daarna kan het via pijpleidingen of transportschepen vervoerd worden naar opslagplaatsen diep onder de grond. Diepe watervoerende lagen en onontgonnen koollagen zijn volgens de KVIV ideale opslagmedia voor koolstofdioxide.

Bron
Express
Gerelateerd factsheet
CO2-opslag

Lees meer... [Voormalige mijnen in België geschikt voor CO2-opslag]
 
Kamer geeft steun aan Noordzee-windenergie

De Tweede kamer heeft op 26 november een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen geld voor de ontwikkeling van wind op zee te reserveren. Mirjam de Rijk, directeur van Stichting Natuur en Milieu (SNM) is zeer ingenomen met de motie. Zeekracht is een non-profit coöperatie, opgezet door SNM, met de ambitie om heel Nederland zoveel mogelijk te voorzien van schone energie afkomstig van de Noordzee.

De Rijk: ‘De kamer laat daarmee duidelijk zien dat de aanpak van het klimaatprobleem niet op zich kan laten wachten en dat er nu voldoende geld moet worden gereserveerd voor 6000 Megawatt wind op zee.' De kamer vindt dat de regering de benodigde middelen, door Kamerlid Samsom geschat op 6 miljard euro, zo spoedig mogelijk moet reserveren.

Bron
SNM
Gerelateerde factsheets
Duurzame energie
Windenergie

Lees meer... [Kamer geeft steun aan Noordzee-windenergie]
 
WNF somber over VN-top klimaatbescherming

Het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en andere organisaties luiden de noodklok over de Europese plannen om het klimaat te beschermen. De organisaties waarschuwen dat de EU haar plannen momenteel zo afzwakt, dat er geen ambitieus akkoord meer te verwachten is bij de VN-klimaatconferentie in Poznan.

De EU wil, door emissierechten te veilen, minstens 20% minder CO2 uitstoten in 2020. Maar Polen, Italië en diverse EU-landen claimen momenteel uitzonderingen. De meeste CO2-beperking mag ook worden bereikt door projecten in ontwikkelingslanden, niet in Europa zelf.

Bron
Europa Nu
Gerelateerd factsheet
Verandering van klimaat

Lees meer... [WNF somber over VN-top klimaatbescherming]
 
Proef met CO2-opslag in Barendrecht

In Barendrecht komt een proefproject voor de opslag van CO2. Het ministerie van VROM geeft Shell en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) daar subsidie voor. In een oud aardgasveld wordt broeikasgas opgeslagen dat vrijkomt bij de industrie in de Rotterdamse haven.

De methode is volgens het kabinet een goede tussenoplossing om broeikasgassen in de lucht te verminderen. Het subsidiebedrag is voldoende voor een tweede proef met CO2-opslag. Bewoners van een aantal nieuwbouwwijken in Barendrecht maken zich zorgen over de opslag omdat het aardgasveld onder hun huizen ligt.

Bron
NOS
Gerelateerd factsheet
CO2-opslag

Lees meer... [Proef met CO2-opslag in Barendrecht]
 
EU-akkoord over minder CO2 uit brandstof

Oliemaatschappijen moeten in 2020 10% minder CO2 uitstoten bij de productie en toepassing van brandstof. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-landen hebben op 26 november een akkoord bereikt over een EU-wet daartoe.

Het akkoord is de eerste van een reeks Europese wetten om het klimaat te beschermen. 'Een belangrijk politiek signaal', zegt PvdA-Europarlementslid Dorette Corbey, onderhandelaarster namens het parlement. Het Europees Parlement stemt half december over het compromis. Dat geldt ook voor andere wetsvoorstellen, zoals het veilen van emissierechten en zuiniger auto's.

Bron
Europa Nu 
Gerelateerd factsheet
Verandering van klimaat

Lees meer... [EU-akkoord over minder CO2 uit brandstof]
 
<< Start < 571 572 573 574 576 Volgende > Einde >>

Pagina 576 van 576

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 105 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda energie

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals