Home Energie

Energie/klimaat
Limburg vraagt Rijk 172,5 miljoen voor duurzaamheid

Limburg wil de komende jaren tienduizenden woningen verduurzamen, de CO2-uitstoot op industrieterrein Chemelot middels nieuwe technieken fors terugdringen en in de krimpregio rond Heerlen een groot aantal winkels, woningen en kantoren slopen. In totaal vraagt dit de komende vier jaar om investeringen van 1,1 miljard euro. De provincie vraagt het Rijk om een bijdrage van 172,5 miljoen euro. 

Lees verder bij Binnenlands Bestuur

 
Autogebruik bedreigt duurzame doelen

In het mobiliteitsbeleid van gemeenten ontstaat een kloof tussen Randstad en platteland. Waar in de grote steden wordt ingezet op vernieuwende vervoersconcepten heeft daarbuiten de auto de komende vier jaar nog vrij spel. 

Lees verder bij Binnenlands Bestuur

 
Veestapel moet krimpen met beleid

De productie van vlees en zuivel in Nederland is goed voor maar liefst 10 procent van onze CO2-uitstoot. Het nieuwe rapport ‘Minder is meer’ laat zien hoe je vlees kunt blijven eten binnen de veilige grenzen van het Parijsakkoord. 

Lees verder bij Greenpeace

Lees meer... [Veestapel moet krimpen met beleid]
 
CO2-opslag onder Noordzee technisch haalbaar en kosteneffectief

Om aan het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen heeft het kabinet in het regeerakkoord een reeks maatregelen vastgelegd die de uitstoot van broeikasgassen moeten beperken. Naast maatregelen die zijn gericht op groei van duurzame bronnen, het sluiten van kolencentrales, de inzet van restwarmte en geothermie, isolatie en efficiency in de procesindustrie, zet het kabinet ook in op afvang, transporteren en opslag van CO2 in lege gasvelden. 

Lees verder bij de Haven van Rotterdam

 
'Kans klein dat Brabant in 2050 energieneutraal is'

De kans lijkt klein dat het Brabant zal lukken om in 2050 energieneutraal te zijn. Het ontbreekt met name de kleine gemeenten aan de bestuurskracht die daarvoor nodig is. 

Lees verder bij Binnenlands Bestuur

 
Uitvoering klimaatadaptatie richt zich op urgente klimaatrisico’s

Omgaan met hittestress, het aanpassen van de huidige infrastructuur, oplossingen zoeken voor onverzekerde landbouwschade en mogelijk onderzoek naar het verzuren van de zee. Het zijn slechts enkele speerpunten uit het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie ‘Uitvoeren met Ambitie’ dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op 4 april naar de Tweede Kamer stuurde. 

Lees verder bij Waterforum

 
Wetenschappers willen muur bouwen om gletsjers te beschermen

En zo de gevreesde zeespiegelstijging af te wenden of in ieder geval uit te stellen. De gletsjers op Groenland en Antarctica hebben het moeilijk. 

Lees verder bij Scientias.nl

 
'De Warme Golfstroom wordt zwakker'

Als dat doorzet, kan het gevolgen hebben voor het klimaat in Europa. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van het Woods Hole Oceanographic Institution. 

Lees verder bij Scientias.nl

 
‘Collectief verduurzamen werkt!’

Een collectieve aanpak blijkt succesvol als ondernemers energie willen besparen op bedrijventerreinen. Door de handen in elkaar te slaan en gezamenlijk energie in te kopen besparen de betrokken ondernemers op de kosten ten opzichte van individuele inkoop. 

Lees verder bij Duurzaam Gebouwd

 
1,5˚C ook bereikbaar met minder negatieve emissies

De mondiale doelen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen met minder negatieve emissies worden gehaald dan in de meeste analyses wordt aangenomen. Meer inzetten op gedragsverandering, meer gebruik van hernieuwbare energie of een verregaande reductie van methaanuitstoot vormen een alternatief voor negatieve emissies zoals bio-energie in combinatie met CO2-afvang en -opslag (BECCS). 

Lees verder bij Planbureau voor de leefomgeving

 
70 sociale huurwoningen worden NOM en gasloos

In het voorjaar van 2018 worden in Soest 70 sociale huurwoningen naar Nul op de Meter-niveau getild. Het project maakt deel uit van De Stroomversnelling en op de planning staat om de woningen gasloos te maken. 

Lees verder bij Duurzaam Gebouwd

 
<< Start < 1 2 3 4 5 6 8 10 > Einde >>

Pagina 8 van 576

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 187 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda energie

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals